Subkonto

Subkonto umożliwia przekazywanie wpłat
(darowizn od osób fizycznych i firm)
dla wybranej osoby, z grona Podopiecznych Fundacji.
Jest to nieoceniona pomoc dla osób potrzebujących.
Jako Podopieczny możesz sam zdecydować,
na jaki cel przeznaczysz otrzymaną pomoc.
Subkonto to sposób na proste zbieranie pieniędzy na leczenie,
transport i inne potrzeby.

Jak założyć subkonto krok po kroku:

Subkonto - porozumienie/umowa (58 pobrań)

 

Subkonto - regulamin (54 pobrania)

 

Subkonto - wniosek o dofinansowanie (30 pobrań)

 

  • dokumenty wydrukuj w dwóch egzemplarzach
  • wypełnione i podpisane Porozumienie i Regulamin oraz dokumenty towarzyszące prześlij pocztą tradycyjną na adres Fundacji

UWAGA: Oprócz poprawnie wypełnionych druków Porozumienia i Regulaminu do założenia subkonta konieczne jest dostarczenie w formie kserokopii dokumentów (dla Państwa bezpieczeństwa każdy z poniższych dokumentów może zostać przekreślony i opisany, że kserokopia powstała wyłącznie na potrzeby subkonta w Fundacji Skrzydła mamy) takich jak:

– orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli zostało takie wydane)
– dokumenty medyczne z rozpoznaniem (np. ostatni wypis ze szpitala czy zaświadczenie lekarskie)

  •    po otrzymaniu kompletu dokumentów są one weryfikowane przez Fundację jeśli wszystko jest w porządku, subkonto zostaje założone następnego dnia roboczego.
  • dokumenty podpisane przez Fundację odsyłane są na adres podany w Porozumieniu (komplet dla Beneficjenta)

W przypadku konieczności uzupełnienia braków czy poprawienia przesłanych dokumentów Fundacja kontaktuje się z przyszłym Beneficjentem
telefonicznie lub mailowo.