Chcę pomóc

Wesprzyj naszą akcję lub przekaż darowiznę
bezpośrednio na konto Fundacji:
mBank 35 1140 2004 0000 3902 7808 5488

tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
Fundacji „Skrzydła mamy”

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe mogą odliczyć
od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT),
a osoby prawne 10% dochodu (CIT). 
Nie pobieramy opłat od wpłat Darczyńców na cele statutowe.