Kampania PUZELEK

Według wielu badań osoby z Zespołem Aspergera częściej niż osoby neurotypowe cechuje ponadprzeciętny iloraz inteligencji.
Zdecydowanie mocną Ich stroną jest umiejętność zapamiętywania, logicznego myślenia, zaangażowania w tematyce Ich interesującej – ponad przeciętna wiedza w tym zakresie.
Określane są jako osoby bardzo uczciwe i prawdomówne, a pomimo to postrzegane są jako „dziwne” i „niewychowane”.
Zarówno dzieci jak i dorośli z ZA doświadczają dyskryminacji, odrzucenia i permanentnego niezrozumienia zarówno w placówkach oświatowych, wśród sąsiadów, bibliotekach, restauracjach, kinach, muzeach itd.
Jako bardzo wartościowi, często utalentowani specjaliści w swej dziedzinie nie mogą znaleźć pracy. Dorosłe Asy podczas rozmowy kwalifikacyjnej często wydają się „dziwne” przez co pracodawcy tracą okazję pozyskania oddanego i zaangażowanego pracownika.
Tracą na tym zarówno osoby z ZA jaki i pracodawcy.
Jest to nieświadome wykluczenie zawodowe, czyli brak wiedzy na temat Zespołu Aspergera wśród pracodawców i osób prowadzących rekrutację, co skutkuje eliminacją kandydata na podstawie pobieżnych obserwacji zachowania np. osoby z zespołem Aspergera najczęściej unikają kontaktu wzrokowego, uznając go za niepotrzebny a nawet rozpraszający je.
Stosowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytania często są po prostu dyskryminujące dla osób z ZA, ponieważ osoby te najczęściej nie rozumieją sarkazmu, niedopowiedzeń, a brak precyzji w pytaniu jest dla nich wielkim kłopotem (zwykle też dlatego, że posiadana przez nich wiedza jest bardzo rozległa i polecenie „wymień kilka…” powoduje nadmiar odpowiedzi).

Brak jest zebranych sposobów faktycznego sprawdzenia wiedzy, kompetencji.
Znamiennym jest, iż zaledwie 1% osób ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera znajduje pracę na otwartym rynku pracy (https://finanse.wp.pl/maja-ponadprzeciet ny-iloraz-inteligencji-sa-wykluczeni-z-rynku-pracy-6114849528715393a) i najczęściej te właśnie osoby to pracownicy, którzy zatrudniani są w firmach osób zaprzyjaźnionych lub firmach rodzinnych.

Całe rodziny z ZA często rezygnują z wielu dostępnych aktywności, bo boją się odrzucenia i niezrozumienia.
Wiedzą, że każde wyjście w miejsce nieprzystosowane będzie ogromnym stresem dla wszystkich. Boją się odrzucenia w wielu przypadkach stają poza życiem społecznym. Przejawami wykluczenia społecznego jest brak możliwości obejrzenia seansu w kinie, trudności w zwiedzaniu muzeum, brak dostępności urządzeń sportowych, niemożliwość korzystania z sal zabaw dla dzieci, wielka trudność w korzystaniu z lokali typu restauracja, a nawet problemem bywa ze zrobienie zakupów w sklepie, czy wizyta w bibliotece.

Dzieci z zespołem Aspergera mają problemy z uczestnictwem w pozalekcyjnych zajęciach zgodnych z ich pasjami i predyspozycjami, tak jak na przykład zajęcia szachowe, czy nawet zajęcia matematyczne lub językowe.
Należy też pamiętać, iż takie wykluczenie dotyka nie tylko same osoby ze spektrum, ale całe ich rodziny. Bowiem i one zmuszone są często rezygnować z możliwości uczestnictwa w takim zakresie z życia społecznego, jakie jest dostępne dla osób neurotypowych.

Zadbajmy o Nich (pracodawcy, usługodawcy, placówki edukacyjne) aby żyło się nam wszystkim lepiej. Często bardzo niewiele trzeba, aby Im pomóc, aby uczynić miejsca i społeczność przyjaznym dla ZA. Pracodawca znający specyfikę ASa zyska nie szablonową osobę do pracy. Dziecko nie będzie bało się iść do biblioteki, na basen czy do restauracji z rodzicami i w wiele, wiele innych miejsc.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest
kampania „PUZELEK”

„Puzelkiem” będziemy oznaczać miejsca przyjazne osobom z zespołem Aspergera oraz pracodawców, którzy wiedzą czym charakteryzują się osoby z ZA i jakimi mogą być pracownikami.

Efektem kampanii ma być powstanie sieci miejsc i pracodawców przyjaznych osobom z ZA oraz propagowanie wiedzy o ZA w lokalnym społeczeństwie.

Powstanie swoista „mapa drogowa” miejsc i pracodawców przyjaznych osobom z ZA co bardzo ułatwi ludziom z zespołem Aspergera w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Kampania startuje już wkrótce…………….